เลือกภาษา :
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ EEI บริการ โปรโมชั่น สมาชิก ติดต่อเรา สมัครงาน
หน้าแรก ติดต่อเรา สำนักงานใหญ่
ติดต่อเรา
 
  สำนักงานใหญ่ (บางลำพู)
  สำนักงานใหญ่
  ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน
     
 
 
  อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ชั้น 6 เลขที่ 57
ถนน พระสุเมรุ (บางลำภู) แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : (66) 02-280-7272
แฟ็กซ์ : (66) 02-280-7277

Google Map

 
     
หน่วยงาน เบอร์ต่อ Email Address
   ศูนย์บริการธุรกรรม 8221,8222,8223,8224,8225 import@thaieei.com
   ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรม 8241,8242,8243,8244,8245 eeiu@thaieei.com
   ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา 8311,8312,8313,8314,8315 Training@thaieei.com
   ศูนย์ส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 8331,8332,8333,8334,8335,8336,8337 Pdec@thaieei.com
   แผนกบัญชีและการเงิน 8112,8113,8114,8115 -
   แผนกทรัพยากรบุคคล 8121,8122 napaporn@thaieei.com
   แผนกพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองค์กร 8141 lajira@thaieei.com
 
 
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับ EEI | บริการ | โปรโมชั่น | สมาชิก | ติดต่อเรา | สมัครงาน | โครงสร้างเว็บไซต์ |
บริการของเรา
ศูนย์ปฎิบัติการและมาตรฐาน
ศูนย์บริการธุรกรรม
ศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
การทดสอบและตรวจโรงงาน
การขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้า
การอบรมและสัมมนา
 
 
 
 
 
Copyright © 2013 Electrical and Electronics Institute. All Right Reserved
6th Floor, Department of Industrial Works Building, 57 Phrasumen Road (Banglumphu) Phranakorn Bangkok 10200 Thailand
Tel : (66) 02-280-7272 | Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273