20
เตือน! หน้าฝนระวังสารพิษจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ไหลลงแหล่งน้ำ
สถาบันไฟฟ้าฯ เชิญชวนเข้าร่วมอบรมกลยุทธ์การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ECO Product Design)
 

 ติดตามสถานะงานทดสอบ
EEI Customer Service

..............................................................

การขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับอุตสาหกรรม...ตาม มาตรา 12

..............................................................

จดหมายข่าว EEI
EEI NEWSLETTER

..............................................................

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา

..............................................................
  -- || ||-- 

  © Copyright 2009 Electrical and Electronics Institute
  6th Floor, Department of Industrial Works Building, 57 Prasumen Road (Banglumphu) Pranakorn Bangkok 10200 Thailand
  Tel : 66 2280-7272 Fax : 66 2280-7277