เลือกภาษา :
 
 
วันพุธ 01 ตุลาคม 2557
หน้าแรก เกี่ยวกับ EEI บริการ โปรโมชั่น สมาชิก ติดต่อเรา สมัครงาน
 
 
NEWS
 
กระทรวงอุตสาหกรรม ปิดโครงการส่งเสริม
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปี 57 สถานประกอบการ
ผ่านเกณฑ์ 261 ราย
 
อินโดนีเซียออกประกาศบังคับใช้การแสดงฉลากบนสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเป็นภาษาอินโดนีเซีย

 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ก.ค.ลดลง 5.2% จากก.ค.56, หดตัว 2.2% จากมิ.ย. 57

INSIDE EEI
 
เอกสารในงานสัมมนา การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับอนาคตอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ
ของไทย
 
ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนาพิเศษ ภายใต้โครงการพพัฒนากระบวนการต้นแบบในการจัดทำ EuP (Energy using Product)
 
ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหัวข้อพื้นฐานความรู้ทางไฟฟ้าสำหรับงานซ่อมบำรุง (รุ่นที่2) Basic Electrical for maintenance
 
จดหมายข่าวรายปักษ์
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กฯ
ฉบับที่ 224
1-15 กันยายน 2557
 
อ่านรายละเอียด
 
 
 
         
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับ EEI | บริการ | โปรโมชั่น | สมาชิก | ติดต่อเรา | สมัครงาน | โครงสร้างเว็บไซต์ |
บริการของเรา
ศูนย์ปฎิบัติการและมาตรฐาน
ศูนย์บริการธุรกรรม
ศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
การทดสอบและตรวจโรงงาน
การขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้า
การอบรมและสัมมนา
 
 
 
 
 
Copyright © 2013 Electrical and Electronics Institute. All Right Reserved
6th Floor, Department of Industrial Works Building, 57 Phrasumen Road (Banglumphu) Phranakorn Bangkok 10200 Thailand
Tel : (66) 02-280-7272 | Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273