เลือกภาษา :
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ EEI บริการ โปรโมชั่น สมาชิก ติดต่อเรา สมัครงาน
หน้าแรก บริการ ศูนย์บริการธุรกรรม
บริการ
 
  ศูนย์บริการธุรกรรม
  ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน
  ศูนย์บริการธุรกรรม
  ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรม
  ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
  ศูนย์ส่งเสริมการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
     
 
 

สิทธิประโยชน์มาตรา 12

         เป็นการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำมาใช้ในการผลิตหรือประกอบในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
 
 
 
1
เป็นผู้ผลิตอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (โรงงานจำพวกที่ 2 , 3) และต้องเป็นสมาชิกของสถาบันไฟฟ้าฯ
 
2
วัตถุดิบและปัจจัยการผลิตที่ได้รับการยกเว้นอากรต้องนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันนำเข้า 
 
3
 
ผู้ขอใช้สิทธิ์ต้องยื่นขออนุมัติรับรองสูตรการผลิตจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอนต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามประกาศดังต่อไปนี
 
  ประกาศกรมศุลกากร ที่ 144/2560 ลว. 10 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ไฟล์แนบ 1)
  ประกาศสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ 11 / 2560 เรื่อง ระเบียบวิธีการปฏิบัติสำหรับการขออนุมัติรับรองสูตรการผลิตและการขออนุมัตรับรองการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาใช้ในการผลิตหรือประกอบในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ฯ (ไฟล์แนบ 2)
 
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
 
กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ เครื่องซักผ้า หลอดไฟฟ้าให้แสงสว่างชนิด LED เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉินเพื่อแสงสว่าง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นต้น
 
กลุ่มเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องมัลติฟังก์ชั่น กล้องถ่ายภาพดิจิตัลกล้องวงจรปิด จอมอนิเตอร์ เป็นต้น
กลุ่มชิ้นส่วนและส่วนประกอบ ได้แก่ คอมเพรสเซอร์ ลำโพง สายไฟและชุดสายไฟ ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
         
         ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นอากรและรวมถึงเงื่อนไขหลักเกณฑ์สามารถตรวจสอบได้จากประกาศกระทรวงการคลัง มาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 (ไฟล์แนบ 3)
 
 
 
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับ EEI | บริการ | โปรโมชั่น | สมาชิก | ติดต่อเรา | สมัครงาน | โครงสร้างเว็บไซต์ |
บริการของเรา
ศูนย์ปฎิบัติการและมาตรฐาน
ศูนย์บริการธุรกรรม
ศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
การทดสอบและตรวจโรงงาน
การขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้า
การอบรมและสัมมนา
 
 
 
 
 
Copyright © 2013 Electrical and Electronics Institute. All Right Reserved
6th Floor, Department of Industrial Works Building, 57 Phrasumen Road (Banglumphu) Phranakorn Bangkok 10200 Thailand
Tel : (66) 02-280-7272 | Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273