เลือกภาษา :
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ EEI บริการ โปรโมชั่น สมาชิก ติดต่อเรา สมัครงาน
หน้าแรก โปรโมชั่น โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่น
 
  บริการรับ-ส่งตัวอย่าง (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล)
  โปรโมชั่นล่าสุด
     
 
 
  บริการรับ-ส่งตัวอย่าง (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล)
     
พื้นที่ให้บริการ
  วันจันทร์ : สมุทรสาคร, นครปฐม
  วันพุธ : นนทบุรี, ปทุมธานี
  วันศุกร์ : กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ
  วันอังคาร, วันพฤหัสบดี   : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
ขั้นตอนขอรับบริการ
  ส่งไฟล์ “ข้อมูลสำหรับใบคำขอรับบริการทดสอบ” และ “แผนที่” ให้สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล CS@thaieei.com
  สถาบันฯ ออกใบคำขอรับบริการทดสอบและนัดหมายวันและช่วงเวลารับตัวอย่าง
  ส่งตัวอย่างและลงชื่อผู้ขอรับบริการใน ใบคำขอรับบริการทดสอบ และ ใบเสนอราคากรณีส่งตัวอย่างทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต มอก. ที่ สมอ. ใช้ใบรับ-นำส่งตัวอย่างจาก สมอ. เท่านั้น
เงื่อนไขการให้บริการ
  บรรจุตัวอย่างในกล่องหรือภาชนะบรรจุที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสียหายอันจะเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งกับการเก็บรักษา โดย
    • ความยาวด้านที่ยาวที่สุดต้องไม่เกิน 160 เซนติเมตร
• น้ำหนักต่อบรรจุภัณฑ์ต้องไม่เกิน 30 กิโลกรัม
  กรุณาเตรียมตัวอย่างในจุดที่รถรับตัวอย่างสามารถเข้าถึงได้ (รถรับตัวอย่างสูง 2.9 เมตร)
  ขอสงวนสิทธิ์ในการบริการสำหรับผู้ติดต่อที่ส่งข้อมูลครบถ้วนก่อน
  กรณีตัวอย่างของบริษัทท่านคงค้างที่สถาบันฯ ขอนำส่งตัวอย่างคืนตัวอย่างคืนพร้อมรับตัวอย่างใหม่
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
  หลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต (สมอ.) สำหรับจำแนกผลิตภัณฑ์
URL: https://www.tisi.go.th/website/standardlist/pr
ดาวน์โหลด
  ข้อมูลสำหรับใบคำขอรับบริการทดสอบ
  ข้อมูลสำหรับใบคำขอรับบริการทดสอบ(ตัวอย่าง)
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อกลุ่มงานลูกค้าสัมพันธ์
  โทร.: 09 2247 1845
  อีเมล: CS@thaieei.com
 
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับ EEI | บริการ | โปรโมชั่น | สมาชิก | ติดต่อเรา | สมัครงาน | โครงสร้างเว็บไซต์ |
บริการของเรา
ศูนย์ปฎิบัติการและมาตรฐาน
ศูนย์บริการธุรกรรม
ศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
การทดสอบและตรวจโรงงาน
การขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้า
การอบรมและสัมมนา
 
 
 
 
 
Copyright © 2013 Electrical and Electronics Institute. All Right Reserved
6th Floor, Department of Industrial Works Building, 57 Phrasumen Road (Banglumphu) Phranakorn Bangkok 10200 Thailand
Tel : (66) 02-280-7272 | Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273