เลือกภาษา :
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ EEI บริการ โปรโมชั่น สมาชิก ติดต่อเรา สมัครงาน
หน้าแรก บริการ ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน ตรวจคุณภาพโรงงาน
ศูนย์ปฏิบัติการฯ
 
  ตรวจคุณภาพโรงงาน
  ทดสอบผลิตภัณฑ์
  สอบเทียบเครื่องมือวัด
 

ตรวจคุณภาพโรงงาน

  มอก. ของ สมอ.
  VDE ของประเทศเยอรมัน
  JET ของประเทศญี่ปุ่น
  CEBEC ของประเทศเบลเยี่ยม
  FIMKO ของประเทศฟินแลนด์
  ตรวจสอบส่วนสูญเสียวัตถุดิบ
  ตรวจประเมินโครงการออกแบบ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
  บริการพิเศษ
  โปรโมชั่น
  ดาวน์โหลด
  แบบสอบถาม
  คำถามที่พบบ่อย
  ติดต่อเรา
     
 
 
         หน่วยตรวจสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับการรับรองการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ มอก. (ISO/IEC) 17020 เป็นรายแรกของประเทศในการตรวจประเมินโรงงานด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ และความชํานาญเฉพาะด้าน มานานกว่า 10 ปี จึงส่งผลให้การบริการของเรามีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
สูงและมีความเป็นกลางในการดําเนินงานและความชํานาญเฉพาะด้านสามารถให้บริการประเมิน
โรงงานทั้งในและต่างประเทศ
 
 
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับ EEI | บริการ | โปรโมชั่น | สมาชิก | ติดต่อเรา | สมัครงาน | โครงสร้างเว็บไซต์ |
บริการของเรา
ศูนย์ปฎิบัติการและมาตรฐาน
ศูนย์บริการธุรกรรม
ศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
การทดสอบและตรวจโรงงาน
การขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้า
การอบรมและสัมมนา
 
 
 
 
 
Copyright © 2013 Electrical and Electronics Institute. All Right Reserved
6th Floor, Department of Industrial Works Building, 57 Phrasumen Road (Banglumphu) Phranakorn Bangkok 10200 Thailand
Tel : (66) 02-280-7272 | Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273