เลือกภาษา :
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ EEI บริการ โปรโมชั่น สมาชิก ติดต่อเรา สมัครงาน
หน้าแรก สมาชิก สมัครสมาชิก
สมาชิก
 
  สมัครสมาชิก
  สมัครสมาชิก
  สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
     
 
 
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำหนดประเภทสมาชิกต่างๆไว้ ดังนี้

 
วิธีการสมัคร
  1. Download ใบสมัคร Format : MS Word file หรือ Format : Pdf file และกรอกรายละเอียดใบสมัครให้ครบถ้วน
  2. ส่งใบสมัคร หลักฐานการสมัครสมาชิก และหลักฐานการชำระเงิน มาที่ E-Mail : lajira@thaieei.com
     
เอกสารประกอบการสมัคร
  ประเภทนิติบุคคล
  สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือสำเนาใบทะเบียนการค้า
  สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
  สำเนาใบ ภ.พ. 20
  ประเภทบุคคล
  สำเนาบัตรประชาชน (กรณีสมัครสมาชิกประเภทบุคคล)
     
ชำระค่าสมาชิกโดย
  เงินสด
  เช็คสั่งจ่ายในนาม "อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์"
  โอนเงินเข้าบัญชี "อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์"
    ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางลำพู ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 003-2-66608-4
   

(กรุณา FAX หลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อบริษัท มาให้ที่เบอร์ 02-280-7277) หรือ
E-Mail:
lajira@thaieei.com

     
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เป็นองค์การสถานสาธารณกุศลลำดับที่ 333 ของประกาศ กระทรวงการคลังฯ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 47(7)(ข) จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองค์กร โทร. 02-280-7272 ต่อ 8141
 
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับ EEI | บริการ | โปรโมชั่น | สมาชิก | ติดต่อเรา | สมัครงาน | โครงสร้างเว็บไซต์ |
บริการของเรา
ศูนย์ปฎิบัติการและมาตรฐาน
ศูนย์บริการธุรกรรม
ศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
การทดสอบและตรวจโรงงาน
การขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้า
การอบรมและสัมมนา
 
 
 
 
 
Copyright © 2013 Electrical and Electronics Institute. All Right Reserved
6th Floor, Department of Industrial Works Building, 57 Phrasumen Road (Banglumphu) Phranakorn Bangkok 10200 Thailand
Tel : (66) 02-280-7272 | Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273