เลือกภาษา :
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ EEI บริการ โปรโมชั่น สมาชิก ติดต่อเรา สมัครงาน
หน้าแรก ดาวน์โหลดเอกสาร การทดสอบ สอบเทียบ และตรวจคุณภาพโรงงาน
การทดสอบผลิตภัณฑ์ สอบเทียบเครื่องมือวัด และตรวจคุณภาพโรงงาน
 
ใบขอรับบริการทดสอบผลิตภัณฑ์
ใบขอรับบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด
ข้อกำหนดการรับรองผลิตภัณฑ์
รายการผลิตภัณฑ์ที่สามารถทดสอบหรือรับรอง
บริการตรวจสอบและออกใบรับรองเกี่ยวกับวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้คุณภาพ
 
   
   
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับ EEI | บริการ | โปรโมชั่น | สมาชิก | ติดต่อเรา | สมัครงาน | โครงสร้างเว็บไซต์ |
บริการของเรา
ศูนย์ปฎิบัติการและมาตรฐาน
ศูนย์บริการธุรกรรม
ศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
การทดสอบและตรวจโรงงาน
การขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้า
การอบรมและสัมมนา
 
 
 
 
 
Copyright © 2013 Electrical and Electronics Institute. All Right Reserved
6th Floor, Department of Industrial Works Building, 57 Phrasumen Road (Banglumphu) Phranakorn Bangkok 10200 Thailand
Tel : (66) 02-280-7272 | Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273