เลือกภาษา :
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ EEI บริการ โปรโมชั่น สมาชิก ติดต่อเรา สมัครงาน
หน้าแรก เกี่ยวกับ EEI รู้จักสถาบัน
เกี่ยวกับ EEI
 
  รู้จักสถาบัน
  รู้จักสถาบัน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  ศูนย์ปฎิบัติการและมาตรฐาน
     
 
 
         อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีบทบาทในการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมาโดยตลอด นับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญ ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ แม้ว่าในช่วง ระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีการขยายตัวอยู่ อย่างต่อเนื่อง แต่สถานการณ์ในปัจจุบันมีการแข่งขันทางการค้าที่เข้มข้นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมถึงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบทางการค้าและเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา
         รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้
มีขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีการค้าโลกได้อย่างยั่งยืน จึงจัดตั้งสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นสถาบันเครือข่ายอิสระเฉพาะทาง ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม มีอุตสาหกรรม พัฒนามูลนิธิเป็นหน่วยงานรองรับ เป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศเพื่อประสานงานและให้บริการ เพื่อการ พัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในตลาด โลกได้
         สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.) เป็นสถาบันอิสระที่กระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2541 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระสุเมรุ (บางลำภู) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน ตั้งอยู่ที่นิคม อุตสาหกรรมบางปู ซอย 8 จังหวัดสมุทรปราการ
 
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับ EEI | บริการ | โปรโมชั่น | สมาชิก | ติดต่อเรา | สมัครงาน | โครงสร้างเว็บไซต์ |
บริการของเรา
ศูนย์ปฎิบัติการและมาตรฐาน
ศูนย์บริการธุรกรรม
ศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
การทดสอบและตรวจโรงงาน
การขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้า
การอบรมและสัมมนา
 
 
 
 
 
Copyright © 2013 Electrical and Electronics Institute. All Right Reserved
6th Floor, Department of Industrial Works Building, 57 Phrasumen Road (Banglumphu) Phranakorn Bangkok 10200 Thailand
Tel : (66) 02-280-7272 | Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273