เลือกภาษา :
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ EEI บริการ โปรโมชั่น สมาชิก ติดต่อเรา สมัครงาน
หน้าแรก บริการ ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน Services by Category
บริการ
 
  ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน
  ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน
  ศูนย์บริการธุรกรรม
  ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรม
  ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
  ศูนย์ส่งเสริมการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
     
 
Training
No. มาตรฐาน/หัวข้อ ระยะเวลาฝึกอบรม หมายเหตุ
1 IEC 60335-1 Ed 5.2 Introduction 2 วัน Public or In-house
2 Basic safety testing (High voltage/Earth continuity/Leakage current/ Insulation resistance) 1 วัน Public or In-house
3 Meterial test    
  IEC 60112 tracking test 1 วัน Public or In-house
  IEC 60695-2-11,12,13 Glow wire test 1 วัน Public or In-house
  IEC 60695-10-2 Ball pressure test 1 วัน Public or In-house
  UL 94 flamability test 1 วัน Public or In-house
4 Introduction to CE mark (LVD & EMC directive) 1 วัน Public or In-house
5 Basic risk assessment for LVD directive  1 วัน Public or In-house
6 มาตรฐานการทดสอบตาม มอก. ทางด้านประสิทธิภาพ  1 - 2 วัน Public or In-house
7 ข้อกำหนดเบื้องต้นของมาตรฐานการทดสอบตาม มอก. ทางด้านประสิทธิภาพ  1 - 2 วัน Public or In-house
8 ข้อกำหนดเบื้องต้นของมาตรฐานการทดสอบตาม มอก. ทางด้าน EMC 1 - 2 วัน Public or In-house
9 ระบบการให้ใบอนุญาต สมอ. และ พรบ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1 วัน Public or In-house
10 ข้อกำหนดการตรวจโรงงานของ สมอ. และการควบคุมคุณภาพที่เกี่ยวข้อง 1 วัน Public or In-house
11 Uncertainty of measurement in practice 2 วัน Public or In-house
12 การเปรียบเทียบผลในการทดสอบด้วยวิถีทางสถิติ 1 วัน Public or In-house
13 การวัดและการอ่านผลการสอบเทียบ 1 วัน Public or In-house
14 Introduction to IEC60601 series 1 วัน Public or In-house
15 Basic of risk assessment ISO14971 for medical equipment 1 วัน Public or In-house
 
 
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับ EEI | บริการ | โปรโมชั่น | สมาชิก | ติดต่อเรา | สมัครงาน | โครงสร้างเว็บไซต์ |
บริการของเรา
ศูนย์ปฎิบัติการและมาตรฐาน
ศูนย์บริการธุรกรรม
ศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
การทดสอบและตรวจโรงงาน
การขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้า
การอบรมและสัมมนา
 
 
 
 
 
Copyright © 2013 Electrical and Electronics Institute. All Right Reserved
6th Floor, Department of Industrial Works Building, 57 Phrasumen Road (Banglumphu) Phranakorn Bangkok 10200 Thailand
Tel : (66) 02-280-7272 | Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273