เลือกภาษา :
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ EEI บริการ โปรโมชั่น สมาชิก ติดต่อเรา สมัครงาน
หน้าแรก บริการ ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน Industries / Market sector
บริการ
 
  ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน
  ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน
  ศูนย์บริการธุรกรรม
  ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรม
  ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
  ศูนย์ส่งเสริมการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
     
 
Telecommunication and IT
 • บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 •  UPS

Services

Product examples

 • มอก.1561
 • IEC 60950-1
 • คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
 • เครื่องพิมพ์
 • เครื่องกราดภาพ (scanner)
 • เครื่องถ่ายเอกสาร
 • อุปกรณ์รวมส่งสัญญาณ
 • สถานีวิทยุฐาน
 • เครื่องทวนสัญญาณ
 • บริภัณฑ์ส่งผ่านสัญญาณ
 • บริภัณฑ์ชุมสายโทรคมนาคม
 • บริภัณฑ์โทรสาร
 • โมเดม
 • ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ
 • วิทยุตามตัว

Services

Product examples

 • มอก.1291
 • IEC 62040-1
 • IEC 62040-2
 • IEC 62040-3

 

 • UPS 1 เฟส
 • UPS 3 เฟส

 

 
 
 
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับ EEI | บริการ | โปรโมชั่น | สมาชิก | ติดต่อเรา | สมัครงาน | โครงสร้างเว็บไซต์ |
บริการของเรา
ศูนย์ปฎิบัติการและมาตรฐาน
ศูนย์บริการธุรกรรม
ศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
การทดสอบและตรวจโรงงาน
การขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้า
การอบรมและสัมมนา
 
 
 
 
 
Copyright © 2013 Electrical and Electronics Institute. All Right Reserved
6th Floor, Department of Industrial Works Building, 57 Phrasumen Road (Banglumphu) Phranakorn Bangkok 10200 Thailand
Tel : (66) 02-280-7272 | Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273