เลือกภาษา :
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ EEI บริการ โปรโมชั่น สมาชิก ติดต่อเรา สมัครงาน
หน้าแรก บริการ ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน Industries / Market sector
บริการ
 
  ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน
  ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน
  ศูนย์บริการธุรกรรม
  ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรม
  ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
  ศูนย์ส่งเสริมการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
     
 
Consumer Electronics
    Services     Product examples
มอก.1195 เครื่องรับวิทยุ
IEC 60065 เครื่องรับโทรทัศน์
IEC 62301 เครื่องขยายสัญญาณ
IEC 62087 เครื่องเล่นแผ่นดิสก์
  เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์
  เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
  ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ
  เครื่องปรับแต่งสัญญาณ
  เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์
  เครื่องแทนแบตเตอรี่สำหรับเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์
  เครื่องเล่นเสียงและภาพ
  เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
 
 
 
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับ EEI | บริการ | โปรโมชั่น | สมาชิก | ติดต่อเรา | สมัครงาน | โครงสร้างเว็บไซต์ |
บริการของเรา
ศูนย์ปฎิบัติการและมาตรฐาน
ศูนย์บริการธุรกรรม
ศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
การทดสอบและตรวจโรงงาน
การขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้า
การอบรมและสัมมนา
 
 
 
 
 
Copyright © 2013 Electrical and Electronics Institute. All Right Reserved
6th Floor, Department of Industrial Works Building, 57 Phrasumen Road (Banglumphu) Phranakorn Bangkok 10200 Thailand
Tel : (66) 02-280-7272 | Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273