Events & News

KMThaieei
เรียนออนไลน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย KM สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
by KM Thaieei - Thursday, 16 August 2018, 12:32 AM
 

 

  
   

หลักสูตรออนไลน์ เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย E-Training เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ หรือบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูล และความรู้ที่นำไปใช้ได้จริง

ในปีนี้ ทางสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดทำหลักสูตร E-training ขึ้น 5 หลักสูตร ซึ่งเป็นหลัก...

Read the rest of this topic
(129 words)
 
KMThaieei
แจ้งเรื่องการใช้งาน Website
by KM Thaieei - Wednesday, 1 August 2018, 1:19 AM
 

เนื่องจากตอนนี้ระบบในการสมัครสมาชิกกำลังอยู่ในช่วงดำเนินการแก้ไข
ทุกท่านสามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆ หรือเรียนรู้ในหลักสูตรต่างๆได้โดย 

การกด "เข้าสู่ระบบในฐานะบุคคลทั่วไป (log in as a guest)" ได้เลยนะคะ


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
พรรณณัฐดา/เป้
02-2807272 ต่อ 606
line id : punnatda

Read the rest of this topic
(50 words)
 
KMThaieei
บทความน่ารู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
by KM Thaieei - Wednesday, 13 December 2017, 5:31 PM
 

 1 2 3 4 5 6 8 9 10  12 14 16 18 11 0 19

 

Available courses

Productivity Tool for SMEs

   

 

เรียนรู้และทำความเข้าใจในเรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตสำหรับ SME กับ ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์

EP 1 : Productivity Tools for SMEs

EP 2 : การขจัดความสูญเปล่าในงาน 7 ประการ

EP 3 : MUDA MURI MURA

EP 4 : กิจกรรม 5ส.

EP 5 : การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)

EP 6 : เทคนิคการป้องกันความผิดพลาด (Poka-Yoke)

EP 7 : 7 Tools of QC

EP 8 : New 7 Tools of QC

EP 9 : บทสรุป

หากต้องการทดสอบ กรุณาลงข้อมูลได้ที่ >> "ลงข้อมูลเพื่อทดสอบ" <<

เมื่อลงข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้อสอบจะถูกจัดส่งทางอีเมล ภายใน 1-2 วันทำการ


Manager: KM Thaieei

Monozukuri With Quality Management

  

  

มุมมองแนวคิด เรื่อง Monozukuri ของประเทศญี่ปุ่นที่เน้น การคิดเป็น ทำเป็น อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประสิทธิภาพในการผลิต

โดย อาจารย์สุชัย พงษ์พากเพียร

เรียนรู้บทเรียน ทั้งหมด 7 บท คลิ๊กลิงค์ด้านล่างในแต่ละบทได้เลยค่ะ

EP 1 : Monozukuri with Quality Management

EP 2 : PPM Activity/ Critical to Quality

EP 3 : PDC 7 Step Process / ต้นทุนของเสีย (CCPQ) / การจัดอันดับของ Sigma

EP 4 : การปรับปรุงกิจกรรม Kaizen

EP 5 : การบริหารที่เข้าใจง่าย

EP 6 : วัฏจักรการบริหาร/ จิตใจพื้นฐานในการปรับปรุงโครงสร้าง 10 ประการ

EP 7 : วัฒนธรรมการผลิตแบบญี่ปุ่นและการนำมาประยุกต์ใช้


หากต้องการทดสอบ กรุณาลงข้อมูลได้ที่ >> "ลงข้อมูลเพื่อทดสอบ" <<

เมื่อลงข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้อสอบจะถูกจัดส่งทางอีเมล ภายใน 1-2 วันทำการ

Manager: KM Thaieei

Low Cost Automation

  

  

ในยุค 4.0 ที่โรงงานขนาดใหญ่ต่างกำลังปรับตัวเพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงโดยการนำเครื่องจักรอัตโนมัติ หรือระบบ Automation ต่างๆ มาใช้

ทางออกสำหรับผู้ประกอบการไทย หรือผู้ประกอบการ SMEs หรือแม้กระทั่ง ผู้ประกอบการที่กำลังจะเริมปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุค 4.0 สามารถเข้ามาเรียนรู้หลักสูตรนี้ได้ แล้วท่านจะได้รับความรู้รวมถึงแนวคิดในเรื่องของการสร้างอุปกรณ์อัตโนมัติต้นทุนต่ำ กับ

หลักสูตร Low Cost Automation โดย อาจารย์โสภณ ด้วงประเสริฐ

เรียนรู้บทเรียน ทั้งหมด 6 บท คลิ๊กลิงค์ด้านล่างในแต่ละบทได้เลยค่ะ

1. EP 1 : ความท้าทายของผู้ประกอบการ

2. EP 2 : Kaizen

3. EP 3 : Poka-Yoke

4. EP 4 : Karakuri / Un-Plug Kaizen

5. EP 5 : Karakuri / Un-Plug Kaizen (ต่อ)

6. EP 6 : บทสรุป Low Cost Automation


หากต้องการทดสอบ กรุณาลงข้อมูลได้ที่ >> "ลงข้อมูลเพื่อทดสอบ" <<

เมื่อลงข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้อสอบจะถูกจัดส่งทางอีเมล ภายใน 1-2 วันทำการ

Manager: KM Thaieei

การเพิ่มคุณค่าองค์กรด้วยระบบ ISO

 

  

ระบบ ISO มีความสำคัญกับองค์กรอย่

ใครที่เหมาะสมในการเรียนรู้ระบบเหล่านี้

จะนำระบบ ISO ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างไร

ค้นหาคำตอบเหล่านี้ได้ กับ หลักสูตร การเพิ่มคุณค่าองค์กรด้วยระบบ ISO กับ ดร.วศิน มหัตนิรันดร์กุล


เรียนรู้บทเรียน ทั้งหมด 5 บท คลิ๊กลิงค์ด้านล่างในแต่ละบทได้เลยค่ะ

1. EP 1 : การมุ่งเน้นลูกค้าภายในและภายนอก

2. EP 2 : หลัก 7 ประการในการบริหารคุณภาพ (1)

3. EP 3 : หลัก 7 ประการในการบริหารคุณภาพ (2)

4. EP 4 : โครงสร้างระบบ ISO Version 2015 (1)

5. EP 5 : โครงสร้างระบบ ISO Version 2015 (2)


หากต้องการทดสอบ กรุณาลงข้อมูลได้ที่ >> "ลงข้อมูลเพื่อทดสอบ" <<

เมื่อลงข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้อสอบจะถูกจัดส่งทางอีเมล ภายใน 1-2 วันทำการ


Manager: KM Thaieei

HR for Non HR

  

  

เรียนรู้การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการบริหารจัดการคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดย อาจารย์กฤตนันท์ ประทุมเนตร อาจารย์ด้านการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ และการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เรียนรู้บทเรียน ทั้งหมด 8 บท คลิ๊กลิงค์ด้านล่างในแต่ละบทได้เลยค่ะ

EP 1 : เทคนิคการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน

EP 2 : เป้าหมายของการบริหารงาน

EP 3 : บทบาทหน้าที่การบริหารคนสำหรับผู้บังคับบัญชา

EP 4 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

EP 5 : Career Path

EP 6 : หลักการพื้นฐานของแรงงานสัมพันธ์

EP 7 : การติดต่อประสานงาน

EP 8 : การประเมินผลการปฏิบัติงานManager: KM Thaieei

MS Excel - ไมโครซอฟท์เอ็กเซล

ไมโครซอฟท์ เอ็กเซล
ไมโครซอฟท์ เอ็กเซล เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำตารางงาน มีความสามารถในการคำนวณสูตรต่างๆ พร้อมทั้งฟังก์ชันที่ช่วยในการคำนวณทางคณิตศาสตร์อีกด้วย

บทความน่ารู้

ไทยพร้อมแค่ไหนกับการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า

แนวทางการลดมาตรการการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี ภาคสินค้าเกษตร ปศุสัตว์และประมง

การแสวงหาประโยชน์และโอกาสจากความตกลงการค้าบริการของอาเซียน ภาคธุรกิจการขนส่งโลจิสติกส์

การใช้ประโยชน์ของประเทศไทย จากข้อบทว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและความร่วมมือระหว่างประเทศในความตกลงเขตการค้าเสรี

พลวัตของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและนัยต่อประเทศไทย

แนวทางและมาตรการเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านตะวันออก

โอกาสการค้าการลงทุนภายใต้ความตกลงการค้าเสรี ไทย-อินเดีย และ อาเซียน-อินเดีย

โอกาสและอุปสรรคการลงทุนภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน

โอกาสการลงทุนของอุตสาหกรรมไทย สหภาพเมียนมาร์

เปิดโอกาสสู่อาเซียน : ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพ

การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านเหนือ

การค้าระหว่างประเทศทางบก ด้านตะวันตก

เก็บภาษีคาร์บอน : เครื่องมือลดโลกร้อน

โอกาสทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากเส้นทาง น่าน-หลวงพระบาง

รายงานการเดินทางไปเยี่ยมชมงานแสดงสินค้า Hong Kong Electronics Fair (Autumn Edition) 2017Manager: KM Thaieei