เลือกภาษา :
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ EEI บริการ โปรโมชั่น สมาชิก ติดต่อเรา สมัครงาน
หน้าแรก INSIDE EEI
INSIDE EEI
 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนา"ความรู้ด้านมาตรฐาน การรับรอง และพระราชบัญญัติเฉพาะมาตราที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ อย่างเข้าใจง่าย"
  ตามที่ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้กำหนดจัดงานอบรมสัมมนาเรื่อง “ความรู้ด้านมาตรฐาน การรับรอง และพระราชบัญญัติเฉพาะมาตราที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ อย่างเข้าใจง่าย” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) โดยการนำเสนอในรูปแบบการเสวนา ระดมความคิดเห็น สร้างองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการไทย
สถานที่จัดงาน:
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
: แผนกพัฒนาเทคนิคและเครือข่ายอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ 02-280-7272 ต่อ กิติมา (601) มือถือ 097-165-4919, อนุศักดิ์ (609), ปัญญา (602) Website www.thaieei.com
Email : Kitimah@thaieei.com หรือ Anusak@thaieei.com
 
ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมการอบรมสัมมนา "หลักสูตร Leadership 4.0 (รุ่น 2)"
  กลับมาอีกครั้ง กับ หลักสูตร Leadership 4.0 ที่มีผู้สอบถามถึงเป็นจำนวนมาก เนื่องจากได้รับการตอบรับอย่างดีในรุ่นที่ 1 มีผู้สนใจกว่า 200 ท่าน  พบกับ หลักสูตร Leadership 4.0 (รุ่น 2) ที่ทางสถาบันฯ ตั้งใจจัดขึ้น เพื่อมอบความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ในการเป็นผู้นำในยุค 4.0 จากวิทยากรมืออาชีพ อาจารย์กฤตนันท์ ประทุมเนตร วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาผู้นำในองค์กร
สถานที่จัดงาน:
วันที่ 13 กันยายน 2562 ที่โรงแรม แมนฮัตตั้น คลองหลวง ปทุมธานี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
: แผนกฝึกอบรมและจัดการความรู้ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ 02-280-7272 8314 (พรรณณัฐดา), 8312 (พัชราภรณ์), 8313(ณิชนา), 8315 (ศุภนันท์),8311 (พรทิพย์)
โทรสาร 02-280-7273 Facebook : Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Website www.thaieei.com
E-mail : punnatda@thaieei.com, patcharaporn@thaieei.com, nitchana@thaiee.com, pornthip@thaieei.com
 
ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมการอบรมสัมมนา "หลักสูตร  Basic Electronics "
  วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
2. สามารถอ่านค่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
3. เพื่อให้ทราบถึงวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
4. สามารถใช้มิเตอร์วัดค่าเช่น แรงดัน, กระแส, ความต้านทาน
5. มีความรู้เรื่องการจัดการและควบคุม ESD (Electro Static Discharge)
6. เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
สถานที่จัดงาน:
วันที่ 21,28 กันยายน 2562 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (บางลำพู) ชั้น 6 ห้องประชุม 1
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
: แผนกฝึกอบรมและจัดการความรู้ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ 02-280-7272 ต่อ 8314 (พรรณณัฐดา), 8312 (พัชราภรณ์), 8313(ณิชนา), 8315 (ศุภนันท์),8311 (พรทิพย์)
โทรสาร 02-280-7273 Facebook : Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Website www.thaieei.com
E-mail : punnatda@thaieei.com, patcharaporn@thaieei.com, nitchana@thaiee.com, pornthip@thaieei.com
 
ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมการอบรมสัมมนา "หลักสูตร Surface Mount Technology (SMT)"
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรนอกเหนือจากการลงทุนเครื่องมือ เครื่องจักรในงาน SMT แล้วแต่ยังต้องพิจารณาในการลงทุนด้านความรู้ SMT ให้กับวิศวกรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อสร้าง ความได้เปรียบคู่แข่งและตอบสนองความพึงพอใจต่อลูกค้า
สถานที่จัดงาน:
17, 24 สิงหาคม, 7, 14 กันยายน 2562 (หลักสูตร 4 วัน) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (บางล าพู) ชั้น 6 ห้องประชุม 1
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
: แผนกฝึกอบรมและจัดการความรู้ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ 02-280-7272 8314 (พรรณณัฐดา), 8312 (พัชราภรณ์), 8313(ณิชนา), 8315 (ศุภนันท์),8311 (พรทิพย์)
โทรสาร 02-280-7273 Facebook : Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Website www.thaieei.com
E-mail : punnatda@thaieei.com, patcharaporn@thaieei.com, nitchana@thaiee.com, pornthip@thaieei.com
 
การสัมมนาใน 2 หัวข้อที่จะทำให้องค์กรของคุณก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการผลิต และด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้งาน NEPCON THAILAND 2019 ประเทศไทย 4.0”
  ทรัพยากรบุคคลถือเป็นหัวใจสำคัญต่อองค์กรไม่ว่า องค์กรหรือบริบททางสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร มาร่วมกันหาคำตอบ!! และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิตอลที่มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง พร้อมทั้งมุมมอง ของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอนาคต
สถานที่จัดงาน:
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง MR 224 ไบเทค บางนา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
: แผนกฝึกอบรมและจัดการความรู้ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ 02-280-7272 ต่อ 606 (พรรณณัฐดา), 504 (พัชราภรณ์), 608(ณิชนา), 505 (พรทิพย์)
โทรสาร 02-280-7273 Facebook : Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Website www.thaieei.com
E-mail : punnatda@thaieei.com, patcharaporn@thaieei.com, nitchana@thaiee.com, pornthip@thaieei.com
 
ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมการอบรมสัมมนา “คิดให้แกร่ง แรงให้ไกล SMEs ไทยสู่สากล” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level)
 

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมการอบรมสัมมนา “คิดให้แกร่ง แรงให้ไกล SMEs ไทยสู่สากล” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level)
สถานที่จัดงาน:
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องเมแฟร์ บอลรูม A ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
: แผนกพัฒนาเทคนิคและเครือข่ายอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ 02-280-7272 ต่อ กิติมา (601) มือถือ 097-165-4919, อนุศักดิ์ (609), ปัญญา (602) Website www.thaieei.com
Email : Kitimah@thaieei.com หรือ Anusak@thaieei.com

 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา เศรษฐกิจ “ประเทศไทย 4.0”
  "อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ของไทย มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมการวางรากฐานทาง เศรษฐกจิเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกจิ ไปสู่แนวทางโมเดลพัฒนาเศรษฐกจิ “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาล
สถานที่จัดงาน:
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30-16.00 น. โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
: แผนกฝึกอบรมและจัดการความรู้ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ 02-280-7272 ต่อ 606 (พรรณณัฐดา), 504 (พัชราภรณ์), 608(ณิชนา), 505 (พรทิพย์)
โทรสาร 02-280-7273 Facebook : Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Website www.thaieei.com
E-mail : punnatda@thaieei.com, patcharaporn@thaieei.com, nitchana@thaiee.com, pornthip@thaieei.com
 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา ฟรี !! HRD 4.0 (ทิศทางการพัฒนาคนในยุค 4.0) และ Leadership 4.0
  HRD 4.0 (ทิศทางการพัฒนาคนในยุค 4.0) ก้าวทันการพัฒนาคนในยุค 4.0 โดยพบกับหัวข้อ ดังนี้
1. ทิศทางการพัฒนาคนในยุค 4.0
2. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาคนในยุค 4.0
สถานที่จัดงาน:
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30-11.30 น. ห้อง MR 223 ไบเทค บางนา
Leadership 4.0 รับมือ “Disruptive Technology" ด้วยการพัฒนาผู้น าในระดับ ผู้บังคับบัญชาในองค์กร โดยพบกับหัวข้อ ดังนี้
1. Disruptive Technology กับการปรับตัวขององค์กร
2. ภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา ส าหรับยุคการเปลี่ยนแปลง
3. บทบาท ผู้น า ในการ Change เพื่อรับมือกับยุค 4.0
4. ทักษะการบริหารคนของผู้น ายุคใหม่
สถานที่จัดงาน:
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30-15.30 น. ห้อง MR 223 ไบเทค บางนา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
: แผนกฝึกอบรมและจัดการความรู้ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ 02-280-7272 ต่อ 606 (พรรณณัฐดา), 504 (พัชราภรณ์), 608(ณิชนา), 505 (พรทิพย์)
โทรสาร 02-280-7273 Facebook : Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Website www.thaieei.com
E-mail : punnatda@thaieei.com, patcharaporn@thaieei.com, nitchana@thaiee.com, pornthip@thaieei.com
 
“เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี หัวข้อ Smart HR VS Coaching 4.0”
  โดยวิทยากรและที่ปรึกษาสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสื่อสาร และ การโค้ช ประสบการณ์กว่า 20 ปี
สถานที่จัดงาน:
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00-19.00 น. อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 (ส่วน Manufacture-Inno SHIFT) อิมแพ็ค เมืองทองธานี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
: แผนกฝึกอบรมและจัดการความรู้ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ 02-280-7272 ต่อ 606 (พรรณณัฐดา), 504 (พัชราภรณ์), 608(ณิชนา), 505 (พรทิพย์)
โทรสาร 02-280-7273 Facebook : Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Website www.thaieei.com
E-mail : punnatda@thaieei.com, patcharaporn@thaieei.com, nitchana@thaiee.com, pornthip@thaieei.com
 
“ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมา หลักสูตร Train the Trainer : สู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพในยุค 4.0”
  หลักสูตรที่ตอบโจทย์ทั้งทางด้านการเป็นวิทยากรมืออาชีพ รวมถึงการสร้างผลงานของตนลง Social Media ทันโลก ยุคดิจิตอล ด้วยทักษะการสื่อสาร สาหรับวิทยากร MEDIA – COMMUNICACTION - BRANDING
สถานที่จัดงาน:
วันที่ 4, 12, 21-22, 29 กันยายน 2561 (หลักสูตร 5 วัน) เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (บางลาพู)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
: แผนกฝึกอบรมและจัดการความรู้ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ 02-280-7272 ต่อ 606 (พรรณณัฐดา), 504 (พัชราภรณ์), 608(ณิชนา), 505 (พรทิพย์)
โทรสาร 02-280-7273 Facebook : Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Website www.thaieei.com
E-mail : punnatda@thaieei.com, patcharaporn@thaieei.com, nitchana@thaiee.com, pornthip@thaieei.com
 
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับวิทยากร
  ฟรี! การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับวิทยากร ในโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2562
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรภายในองค์กรให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ ทั้งทางด้าน Soft Skill หรือด้าน Productivity
เพื่อต่อยอดให้กับบุคคลากรในสถานประกอบการของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  1. รายละเอียดโครงการและใบสมัคร T1 Train the Trainer : Basic Productivity (10 วัน)
  2. รายละเอียดโครงการและใบสมัคร T2 Train the Trainer : Advance Productivity (10 วัน) t
  3. รายละเอียดโครงการและใบสมัคร T3 Train the Trainer : Human Resource Development 4.0 (HRD 4.0) (10 วัน)
  4. รายละเอียดโครงการและใบสมัคร T4 Train the Trainer : Human Resource Management 4.0 (HRM 4.0) (10 วัน)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
: แผนกฝึกอบรมและจัดการความรู้ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ 02-280-7272 ต่อ 606 (พรรณณัฐดา), 504 (พัชราภรณ์), 608(ณิชนา), 505 (พรทิพย์)
โทรสาร 02-280-7273 Facebook : Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Website www.thaieei.com
E-mail : punnatda@thaieei.com, patcharaporn@thaieei.com, nitchana@thaiee.com, pornthip@thaieei.com
 
“ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมา หลักสูตร Surface Mount Technology (SMT)”
  Surface Mount Technology (SMT)
สถานที่จัดงาน:
18,25 สิงหาคม, 8,15 กันยายน 2561 (หลักสูตร 4 วัน) เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (บางลาพู)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
: แผนกฝึกอบรมและจัดการความรู้ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ 02-280-7272 ต่อ 606 (พรรณณัฐดา), 504 (พัชราภรณ์), 608(ณิชนา), 505 (พรทิพย์)
โทรสาร 02-280-7273 Facebook : Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Website www.thaieei.com
E-mail : punnatda@thaieei.com, patcharaporn@thaieei.com, nitchana@thaiee.com, pornthip@thaieei.com
 
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับวิทยากร
  ฟรี! การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับวิทยากร ในโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2561
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรภายในองค์กรให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ ทั้งทางด้าน Soft Skill หรือด้าน Productivity
เพื่อต่อยอดให้กับบุคคลากรในสถานประกอบการของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  1. รายละเอียดโครงการและใบสมัคร Train the Trainer : Human Resource Development
  2. รายละเอียดโครงการและใบสมัคร Train the Trainer : Human Resource Management
  3. รายละเอียดโครงการและใบสมัคร Train the Trainer : Basic Productivity
  4. รายละเอียดโครงการและใบสมัคร Train the Trainer : Advance Productivity
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
: แผนกฝึกอบรมและจัดการความรู้ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ 02-280-7272 ต่อ 606 (พรรณณัฐดา), 504 (พัชราภรณ์), 608(ณิชนา), 505 (พรทิพย์)
โทรสาร 02-280-7273 Facebook : Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Website www.thaieei.com
E-mail : punnatda@thaieei.com, patcharaporn@thaieei.com, nitchana@thaiee.com, pornthip@thaieei.com
 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา หลักสูตร Basic Electronics
  รับสมัครจานวนจากัด เพียง 15 ท่าน เท่านั้น ปิดรับสมัครทันทีเมื่อเต็มจานวน
สถานที่จัดงาน:
28 ตุลาคม, 4 พฤศจิกายน 2560 (หลักสูตร 2 วัน) ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (บางลำพู) ชั้น 6 ห้องประชุม 1
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
: แผนกฝึกอบรมและจัดการความรู้ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ 02-280-7272 ต่อ 606 (พรรณณัฐดา), 504 (พัชราภรณ์), 608(ณิชนา), 505 (พรทิพย์)
โทรสาร 02-280-7273 Facebook : Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Website www.thaieei.com
E-mail : punnatda@thaieei.com, patcharaporn@thaieei.com, nitchana@thaiee.com, pornthip@thaieei.com
 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา "พลิกแนวคิดสู่ธุรกิจ 4.0
  สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ร่วมกับ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จัดเสวนาในหัวข้อ "พลิกแนวคิด สู่ธุรกิจ 4.0" เพื่อเพิ่มโอกาสใหม่ๆสำหรับนักธุรกิจยุคดิจิตอลโดยเฉพาะ ในวันที่ 7  กันยายน 2560  เวลา  13.00-16.00 น. ณ ห้อง Amber  1-2  ไบเทค บางนา  โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
: โทร. 086-374-2522, 081-354-7330  หรือแจ้งผ่านอีเมลล์ ftieeaic@gmail.com  ช่องทางไลน์ ห้องกลุ่มEETIC-FTI ได้ค่ะ  (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)  สมัครด่วนรับเพียง 200 ท่านเท่านั้น
 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่กลยุทธ์การตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV
  ตามที่ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้รับมอบหมายจากกรมการค้าต่างประเทศให้ดำเนินโครงการศึกษาตลาด ออกแบบพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน สินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้าน (Home Appliance) ภายใต้แนวคิด “ASEAN Affordable Living” นั้น บัดนี้ สถาบันฯได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้จัดงานสัมมนาในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้านได้นำความรู้ที่ได้จากการสัมมนาไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตน ในการเปิดตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV ต่อไป โดยงานสัมมนานี้กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องเซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
: 02-2807272 ต่อ คุณพิไลพร (507) หรือ อีเมล์ pilaiporn@thaieei.com
 
ประกาศ การจัดซื้อเครื่องตรวจรั่วสารทำความเย็น HFC-32
  ส่วนอนุรักษ์โอโซน สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีความประสงค์ จะจัดซื้อเครื่องตรวจรั่วสารทำความเย็น HFC-32 กำหนดยื่อนเอกสารภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 16.30 น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
:
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 ห้อง 512 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลลข 02-202-4228
 
ขอเชิญร่วมฟังสัมมนา ฟรี! งาน Thailand Industry Expo 2017 - EEI Forum
  สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการและจัดสัมมนา EEI Forum ภายใต้งาน Thailand Industry Expo 2017  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 30 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3  อิมแพค เมืองทองธานี จำนวน 5 หัวข้อ
1.ใช้ประโยชน์จาก AHEEERR อย่างไร เพื่อนำสินค้าเข้าสู่ตลาด AEC
2.มาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้
3.จะดีแค่ไหน เมื่อเตาย่าง เตาปิ้งขนมปัง เตาบาร์บึคิว จะเป็นมาตรฐานบังคับ (มอก.1641-2552)
4.HRD 4.0
5.Factory for the Future 4.0
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
:
หัวข้อ 1-3 โทรศัพท์ 081-4457260 คุณพรรณอร
p หัวข้อ 4-5 โทรศัพท์ 02-280-7272 ต่อ 505 คุณพรทิพย์
 
โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมเรียนรู้การจัดตั้งองค์การธุรกิจการบริหารจัดการธุรกิจยุคศตวรรษที่ 21 (อุตสาหกรรม 4.0)
  สำหรับผู้ที่สนใจเริ่มต้นสร้างธุรกิจใหม่หรือต้องการพัฒนาขยายธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในกลุ่มธุรกิจ
- อุตสาหกรรม Smart Electronic & Digital
- อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics)
- อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
- อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)
- อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอุตสาหกรรมอื่นๆที่มีศักยภาพในอนาคต
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
: แผนกฝึกอบรมและจัดการความรู้ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ 02-280-7272 ต่อ 606 (พรรณณัฐดา), 504 (พัชราภรณ์), 608(ณิชนา), 505 (พรทิพย์)
โทรสาร 02-280-7273 Facebook : Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Website www.thaieei.com
E-mail : punnatda@thaieei.com, patcharaporn@thaieei.com, nitchana@thaiee.com, pornthip@thaieei.com
 
 
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับ EEI | บริการ | โปรโมชั่น | สมาชิก | ติดต่อเรา | สมัครงาน | โครงสร้างเว็บไซต์ |
บริการของเรา
ศูนย์ปฎิบัติการและมาตรฐาน
ศูนย์บริการธุรกรรม
ศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
การทดสอบและตรวจโรงงาน
การขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้า
การอบรมและสัมมนา
 
 
 
 
 
Copyright © 2013 Electrical and Electronics Institute. All Right Reserved
6th Floor, Department of Industrial Works Building, 57 Phrasumen Road (Banglumphu) Phranakorn Bangkok 10200 Thailand
Tel : (66) 02-280-7272 | Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273