เลือกภาษา :
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ EEI บริการ โปรโมชั่น สมาชิก ติดต่อเรา สมัครงาน
หน้าแรก ติดต่อเรา สำนักงานใหญ่
ติดต่อเรา
 
  สำนักงานใหญ่ (บางลำพู)
  สำนักงานใหญ่
  ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน
     
 
 
  อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ชั้น 6 เลขที่ 57
ถนน พระสุเมรุ (บางลำภู) แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : (66) 02-280-7272
แฟ็กซ์ : (66) 02-280-7277

Google Map

 
     
หน่วยงาน เบอร์ต่อ Email Address
   ศูนย์บริการธุรกรรม 403 – 405, 409, 412, 417, 420, 421 และ 423 import@thaieei.com
   ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรม 303, 304 eeiu@thaieei.com
   ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา 504 - 505,601 - 604 -
   ศูนย์ส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 501, 508  
   แผนกบัญชีและการเงิน 205 - 207 -
   แผนกทรัพยากรบุคคล 202,203 napaporn@thaieei.com
   แผนกพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองค์กร 302 lajira@thaieei.com
 
 
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับ EEI | บริการ | โปรโมชั่น | สมาชิก | ติดต่อเรา | สมัครงาน | โครงสร้างเว็บไซต์ |
บริการของเรา
ศูนย์ปฎิบัติการและมาตรฐาน
ศูนย์บริการธุรกรรม
ศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
การทดสอบและตรวจโรงงาน
การขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้า
การอบรมและสัมมนา
 
 
 
 
 
Copyright © 2013 Electrical and Electronics Institute. All Right Reserved
6th Floor, Department of Industrial Works Building, 57 Phrasumen Road (Banglumphu) Phranakorn Bangkok 10200 Thailand
Tel : (66) 02-280-7272 | Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273