เลือกภาษา :
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ EEI บริการ โปรโมชั่น สมาชิก ติดต่อเรา สมัครงาน
หน้าแรก เกี่ยวกับ EEI วิสัยทัศน์และพันธกิจ
เกี่ยวกับ EEI
 
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  รู้จักสถาบัน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  ศูนย์ปฎิบัติการและมาตรฐาน
     
 
 
วิสัยทัศน์
         เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถ ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมของไทย เพื่อให้เจริญเติบโตและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่าง ยั่งยืน
 
พันธกิจ
 
 
ผลักดันการส่งออกสินค้าไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการ เสริมสร้างสมรรถนะของอุตสาหกรรม
 
 
ผลักดันการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศ วัตถุดิบ และชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศ เพื่อการผลิตสินค้าให้มี มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 
ผลักดันและสนับสนุนให้มีการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ของไทยสู่มาตรฐานสากล
 
สนับสนุนให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในตลาดสากล
 
 
พัฒนาข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาห- กรรม

 

 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับ EEI | บริการ | โปรโมชั่น | สมาชิก | ติดต่อเรา | สมัครงาน | โครงสร้างเว็บไซต์ |
บริการของเรา
ศูนย์ปฎิบัติการและมาตรฐาน
ศูนย์บริการธุรกรรม
ศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
การทดสอบและตรวจโรงงาน
การขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้า
การอบรมและสัมมนา
 
 
 
 
 
Copyright © 2013 Electrical and Electronics Institute. All Right Reserved
6th Floor, Department of Industrial Works Building, 57 Phrasumen Road (Banglumphu) Phranakorn Bangkok 10200 Thailand
Tel : (66) 02-280-7272 | Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273