เลือกภาษา :
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ EEI บริการ โปรโมชั่น สมาชิก ติดต่อเรา สมัครงาน
หน้าแรก ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Strong/Regular)
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Strong/Regular)
 
พัฒนา SMEs ไทยให้ก้าวไกล และเข้มแข็ง

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ร่วมกับ
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ภายใต้โครงการ
“ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Strong/Regular)”
                สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   ขอเรียนเชิญบริษัทเข้าร่วมโครงการ “การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular) ปี 2561”


วัตถุประสงค์
1 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด การจัดการนวัตกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์การลดต้นทุน หรือได้รับมาตรฐานต่าง ๆ
2 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการประกอบการให้เข้มแข็งยั่งยืน อันจะนำสู่การสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

  • บริษัทจะต้องเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME)(นิยาม SMEs คือ บริษัทที่มีอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าเกณฑ์ได้แก่ มีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน 200 คน หรือ สินทรัพย์ถาวร(ไม่รวมที่ดิน) มูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท)
  • บริษัทจะต้องดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี

โครงการนี้มี 2 โปรแกรมคุณภาพ(บริษัทสามารถเลือกเข้าได้ทั้ง 2 โปรแกรม)

โปรแกรมที่ 1 กิจกรรมอบรมสัมมนา (Training) ฟรี...ไม่เสียค่าใช้จ่าย
              วันที่ 26 เมษายน 2561 ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพ
หมายเหตุ  รับจำนวนผู้เข้าอบรมในแต่ละรุ่น จำนวนจำกัด (100 คน) สถาบันฯอาจปิดรับสมัครก่อนในกรณีที่จำนวนผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด

โปรแกรมที่ 2 การให้คำปรึกษาแนะนำ (Consulting) 
*** สถาบันจะส่งที่ปรึกษาเข้าให้คำปรึกษาแนะนำ ณ สถานประกอบการ จำนวน 5 ครั้ง ตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ย. 2561 *** ความต้องการของบริษัทในการรับบริการปรึกษาแนะนำ (เลือกได้ 1 ด้าน)
  ¦ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต, โลจิสติกส์และจัดการคลังสินค้า               ¦ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
  ¦ ด้านการขอรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก. และมาตรฐานการผลิต ISO             ¦ ด้านพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม
  ¦ ด้านการตลาดและทรัพยากรบุคคล     

สมัครโดย : ส่งแบบตอบรับมาที่สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ E-mail: panya@thaieei.com ; anusak@thaieei.com ; kitimah@thaieei.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  โทรศัพท์ 0-2180-7272 ต่อ 602 (ปัญญา) 

 
 
 
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับ EEI | บริการ | โปรโมชั่น | สมาชิก | ติดต่อเรา | สมัครงาน | โครงสร้างเว็บไซต์ |
บริการของเรา
ศูนย์ปฎิบัติการและมาตรฐาน
ศูนย์บริการธุรกรรม
ศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
การทดสอบและตรวจโรงงาน
การขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้า
การอบรมและสัมมนา
 
 
 
 
 
Copyright © 2013 Electrical and Electronics Institute. All Right Reserved
6th Floor, Department of Industrial Works Building, 57 Phrasumen Road (Banglumphu) Phranakorn Bangkok 10200 Thailand
Tel : (66) 02-280-7272 | Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273